Sørvær havn

Revidert planforslag - Sørvær havn

Revidert planforslag for Sørvær havn. 

Hasvik kommunestyre vedtok på møte 10.10.2019 å sende på høring revidert planforslag for Sørvær havn. Planforslaget sendes ut på høring til berørte brukere, hjemmelshavere og sektormyndigheter med en høringsfrist på 4 uker. Eventuelle merknader på reguleringsforslaget må være mottatt av Hasvik kommune innen 13. November 2019 

Merknader sendes: Hasvik kommune, Fjellveien 6 9593 Breivikbotn. 

Sakspapirene ligger på sentralbordet på Rådhuset til gjennomsyn. 

Del dette:

Tips en venn Skriv ut