Restskatt - betaling og innkreving

Hvis du har betalt for lite skatt i forhold til inntekten din må du betale mer skatt neste år. Dette kalles restskatt.

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Restskatt oppstår som regel fordi inntekten ble høyere enn forventet. Den må betales selv om du klager på skatteoppgjøret. Restskatt over kr 1000 forfaller til betaling i to terminer. Betaling skjer til skatteoppkrevers bankkonto for skatt. Ved utelatt betaling påløper forsinkelsesrenter fra forfall og frem til betaling skjer. Hvis kravet ikke betales frivillig, vil skatteoppkrever iverksette tvangsinnfordring og kostnader kan påløpe i henhold til rettsgebyrloven.

Hvis du er uenig i skatteoppgjøret, sender du klage til skattekontoret. Dette kan gjøres elektronisk. Fristen for klage på skatteoppgjør er generelt tre uker etter kunngjøring av at skattelisten er lagt ut. Når du har levert forhåndsutfylt selvangivelse og er omfattet av det første skatteoppgjøret, er fristen for klage 10. august eller innen seks uker etter at det ble kunngjort at skatteoppgjøret var ferdig.

Ta kontakt med Skatt Nord på tlf. 800 80 000.

Det er gratis å ringe 800 80 000, men for mobiltelefon gjelder egne satser.
Fra utlandet: +47 22 07 70 00.

Telefonen er åpen: 08:00 - 15:30

Skattekontorene er åpne for publikum: 09:00 - 15:00

Enkelte skattekontor stenger dørene 14:30. 

Postadresse:
Postboks 6310
9293 Tromsø

Målgruppe

Personer som har fått restskatt ved skatteoppgjøret

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Partnere

Skatteetaten er organisert med ett hovedkontor, Skattedirektoratet, og fem regioner: Skatt nord, Skatt Midt-Norge, Skatt vest, Skatt sør og Skatt øst.

Hver region består av flere fysiske kontorsteder som kalles skattekontor. Alle skattekontorene har en veiledningstjeneste som tar imot dine henvendelser på alle Skatteetatens oppgaveområder. I tillegg har vi Skatteetatens telefontjeneste  – etatens veiledningstjeneste på telefon.

Skattekontoret fastsetter grunnlaget for hva som skal betales i skatt, mens skatteoppkrever i kommunen (kemner/kommunekasserer) håndterer innbetalinger og iverksetter innkreving.

aaa

Lover og retningslinjer

Lover

Skattebetalingsloven
Skatteforvaltningsloven

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Sentraladministrasjon
Telefon:78 45 27 00
Epost:post@hasvik.kommune.no
Postadresse:Postboks 43 9593 BREIVIKBOTN
Besøksadresse:FJELLVEIEN 6 9593 BREIVIKBOTN

Kontaktpersoner

Navn:Anita Wilhelmsen
Tittel:Rådgiver
Telefon:78 45 27 13
Epost:ok.konsulent@hasvik.kommune.no

Andre opplysninger

Oppdatert:2018-08-17 10:43
Gyldig fra2018-08-01
Gyldig til2020-12-31