Renovering av Dønnesfjord kirke i 2005

Dønnesfjord kirke er Hasvik kommunes eldste bygning, og det eneste bygget som overlevde tyskernes brenning av Sørøya vinteren 44/45.

Dønnesfjord kirke
Foto: Gunnar Brattfjord

Kirka har som en følge av dårlig vedlikehold over tid forfalt, og det var nødvendig å fullføre den påbegynte renoveringen dersom kirka skulle overleve. Riksantikvaren la i 2004 frem forslag om fredning av Dønnesfjord kirke. Dette fremskyndet prosessen med renovering av kirka.

Vinteren 2005 ble det inngått et samarbeid mellom Hasvik kirke, Riksantikvaren, Finnmark Fylkeskommune og HUT for i fellesskap klare å finansiere renoveringen, samt praktisk organisering av arbeidet. Dette samarbeidet resulterte i at Dønnesfjord kirke sommeren 2005 ble renovert.

Dønnesfjord kirka fremstår i dag som et verdig minnesmerke over en forgangen tid, og vi vil takke våre samarbeidspartnere for deres bidrag både faglig, moralsk og økonomisk. Det er utarbeidet en utfyllende rapport om renoveringsarbeidet med et rikt billedmateriell som dokumenterer prosessen - se vedlegg under.

På vegne av styringsgruppa:

Paul Skuland(Sokneprest) Gunnar Brattfjord (Prosjektleder) Eva D. Husby (Prosjektansvarlig)

Del dette: