Regulering av Sørvær havn

I henhold til Plan og bygningsloven varsler Hasvik kommune om oppstart av regulering av Sørvær havn. 

Frist for innspill settes til 6 uker etter annonsetidspunkt.

Hasvik kommune ber om at eventuelle innspill til reguleringsforslaget sendes:

Hasvik kommune
Fjellveien 6
9593 Breivikbotn 

Reguleringsforslaget sendes særskilt til sektormyndigheter, berørte brukere, hjemmelshavere og naboer.

Reguleringsforslaget og alle sakspapirer ligger til offentlig ettersyn på Rådhuset i Breivikbotn.

Regulering Sørvær havn

Del dette:

Tips en venn Skriv ut