Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Hjemmel:

Sosialdepartementets rundskriv 42/99

Mandat:

Rådet skal ivareta alle grupper funksjonshemmedes interesser og drøfte saker som er viktig for funksjonshemmede. Rådet skal orienteres om aktuelle saker som er under arbeid i kommunen. Etatene samarbeider fast med rådet om de sakene de skal ha til behandling. Rådet kan selv ta opp saker de mener er viktig for funksjonshemmede.

Valgt av kommunestyret 11.02.16 - sak 10/16:

Leder Elisabeth S. Mikalsen
Nestleder Anneli Lindh
Medlem Ingrid Hustad Olsen
Medlem Robert Westberg
Medlem Inga Kristine Sara

Varamedlem 1. Knut Nilssen
Varamedlem 2. Hege Sørensen
Varamedlem 3. Dagfinn Johansen

Del dette:

Tips en venn Skriv ut