Informasjon fra Hasvik menighet

Prost Øystein Skille i Alta prosti går over i ny stilling

I oktober meddelte prost Øystein Skille menighetene i Alta prosti at han etter søknad var blitt innvilget avskjed i nåde som sokneprest i Alta og prost i Alta prosti.
Fra 1. mars går han over i stilling som seniorprest i Alta. Øystein Skille begynte som prost sommeren 1991, formelt 1. august. Det vil si at han har vært prost i nesten 20 år. Gjennom denne tiden har han mange ganger besøkt oss her i Hasvik menighet. Både alene og sammen med både biskopen og andre. Prosten har ønsket å besøke alle menighetene i prostiet før han slutter. I Loppa deltok han på gudstjenesten 30. januar. Søndag 13. februar vil han delta på gudstjenesten i Hasvik kirke. Etter gudstjenesten blir det kirkekaffe på Hasvik samfunnshus. Som prost blir dette Øystein Skille sitt siste offisielle besøk i Hasvik menighet.
Prost Øystein Skille
Prost Øystein Skille - Copyright © Anne Olsen-Ryum
Vi ønsker han og alle andre velkommen til kirke og kirkekaffe søndag 13. februar kl. 11.00. Søndag 13. februar blir også menighetssekretær Reidun Irene Aasebø sin siste offisielle arbeidsdag etter 21 år i arbeid for Hasvik menighet.

Del dette: