Personvernombud

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Som innbygger i kommunen skal du føle deg trygg på at dine personopplysninger beskyttes og at kommunen følger regelverket.

Personvernombudet er en ressurs og rådgiver for kommunen og et kontaktpunkt ved alle spørsmål om kommunens behandling av personopplysninger.

Personvernombudets oppgaver er blant annet å:

  • informere og gi råd
  • passe på at kommunen følger reglene om personvern
  • hjelpe kommunen med vurderinger og konsekvensanalyser
  • samarbeide med Datatilsynet.

Kriterier/vilkår

Kommunen er en offentlig myndighet og skal derfor ha et personvernombud.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa
Lover og forskrifter

Dette er en lovpålagt tjeneste.

Se Personvernforordningen artikkel 37, 38 og 39.

Lover

Personopplysningsloven
Personvernforordningen

___
Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Henvendelser til vårt personvernombud
Du kan ta kontakt med vårt personvernombud, men ikke om alle type spørsmål. Henvendelser til personvernombudet må dreie seg om kommunens behandling av dine personopplysninger eller behandling av personopplysninger generelt. Du kan for eksempel spørre oss om dine rettigheter eller om innsyn i egne personopplysninger.

Skjema

Personopplysninger - innsyn, retting, sletting og innsigelse
Saksbehandling
Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Sentraladministrasjon
Telefon:78 45 27 00
Epost:post@hasvik.kommune.no
Postadresse:Postboks 43 9593 BREIVIKBOTN
Besøksadresse:FJELLVEIEN 6 9593 BREIVIKBOTN

Ansvarlig enhet

Avdeling:Sentraladministrasjon
Telefon:78 45 27 00
Epost:post@hasvik.kommune.no
Postadresse:Postboks 43 9593 BREIVIKBOTN
Besøksadresse:FJELLVEIEN 6 9593 BREIVIKBOTN
Åpningstid:08.00 - 15.30

Kontaktpersoner

Navn:Gro Marie J. Nilssen
Tittel:Personvernombud
Telefon:78 45 27 11
Mobil:97 09 45 14
Epost:personvernombud@hasvik.kommune.no
Andre opplysninger
Oppdatert:
2019-03-21 13:38
Gyldig fra
2018-08-01
Gyldig til
2020-12-31