Personvernombud

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Som innbygger i kommunen skal du føle deg trygg på at dine personopplysninger beskyttes og at kommunen følger regelverket.

  Personvernombudet er en ressurs og rådgiver for kommunen og et kontaktpunkt ved alle spørsmål om kommunens behandling av personopplysninger.

  Personvernombudets oppgaver er blant annet å:

  • informere og gi råd
  • passe på at kommunen følger reglene om personvern
  • hjelpe kommunen med vurderinger og konsekvensanalyser
  • samarbeide med Datatilsynet.

  Kriterier/vilkår

  Kommunen er en offentlig myndighet og skal derfor ha et personvernombud.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Dette er en lovpålagt tjeneste.

  Se Personvernforordningen artikkel 37, 38 og 39.

  Lover

  Personopplysningsloven
  Personvernforordningen

  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Henvendelser til vårt personvernombud
  Du kan ta kontakt med vårt personvernombud, men ikke om alle type spørsmål. Henvendelser til personvernombudet må dreie seg om kommunens behandling av dine personopplysninger eller behandling av personopplysninger generelt. Du kan for eksempel spørre oss om dine rettigheter eller om innsyn i egne personopplysninger.

  Skjema

  Personopplysninger - innsyn, retting, sletting og innsigelse
 • Saksbehandling
 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Sentraladministrasjon
  Telefon:78 45 27 00
  Epost:post@hasvik.kommune.no
  Postadresse:Postboks 43 9593 BREIVIKBOTN
  Besøksadresse:FJELLVEIEN 6 9593 BREIVIKBOTN

  Ansvarlig enhet

  Avdeling:Sentraladministrasjon
  Telefon:78 45 27 00
  Epost:post@hasvik.kommune.no
  Postadresse:Postboks 43 9593 BREIVIKBOTN
  Besøksadresse:FJELLVEIEN 6 9593 BREIVIKBOTN
  Åpningstid:08.00 - 15.30

  Kontaktpersoner

  Navn:Gro Marie J. Nilssen
  Tittel:Personvernombud
  Telefon:78 45 27 11
  Mobil:97 09 45 14
  Epost:personvernombud@hasvik.kommune.no
 • Andre opplysninger
  Oppdatert:
  2019-03-21 13:38
  Gyldig fra
  2018-08-01
  Gyldig til
  2020-12-31