Logo - Statens vegvesen

Brosjyre fra Statens vegvesen

På tur med snøscooter - en guide til sikker kjøring

Risikoen for å havne i en ulykke når du ferdes med snøscooter er betydelig mye høyere enn når du ferdes med bil.
En snøscooterulykke skyldes ofte kombinasjonen av flere uheldige forhold. Et fellestrekk i mange av ulykkene er likevel at fører har manglende risikoforståelse,ferdigheter,kunnskap og erfaring til å håndtere snøscooteren på en sikker måte.
Statens vegvesen har utarbeidet et hefte der fagfolk og resurspersoner presentere kunnskap, råd og tips som både kan forhindre at ulykker skjer samt redusere konsekvensene av eventuelle ulykker. Forfatterne tar opp temaer som snøscooterens tekniske oppbygning, grunnleggende kjøreteknikk, sikkerhetsutstyr og bekledning, ferdselskunnskap, lovverk og førstehjelp.

Les brosjyren her:

Del dette: