Hasvik kommunevåpen

Ordensreglement for treningsstudio

Her kan du lese Hasvik kommunes ordensreglement for treningsstudioet ved gammelskolen i Breivikbotn.

 1. Ved å oppholde deg i lokalet forplikter du deg til å følge ordensreglementet.
 2. Overtredelse av ordensreglementet vil medføre utvisning og inndragelse av nøkkel.
 3. All bruk av utstyr skjer på eget ansvar. Brukeren selv er ansvarlig for å gjøre seg kjent med korrekt bruk av utstyret.
 4. Nedre aldersgrense for tildeling av nøkkel er 18 år. Fra 15 år av kan du trene sammen med en voksen/ foresatt.
 5. Nøkkelansvarlig har et særskilt ansvar at ordensreglementet følges av de som til enhver tid oppholder seg i lokalet.
 6. Nøkler skal ikke lånes eller leies bort.
 7. Åpningstider. K1. 06:00 - 22:00.
 8. Alle brukere plikter å skrive seg inn i loggboka.
 9. Pris nøkkel: kr 200. Beløpet er ikke refunderbart.
 10. Alle brukere må ha på seg egnede innesko i lokalet.
 11. Ytterklær og utesko oppbevares i garderoben.
 12. Dør mot sør (dvs mot Rådhuset) skal kun brukes som nødutgang (ikke til lufting).
 13. Oppbevaring av verdisaker osv. skjer på eget ansvar.
 14. Utstyret skal settes på plass etter bruk og rengjøres/ tørkes (engangsklut fra dispenser).
 15. Skader på inventar rapporteres omgående til postmottak@hasvik.kommune.no
 16. Det er ikke tillat å filme eller fotografere andre brukere i treningsstudio.
 17. Bruk av tobakksprodukter og rusmidler er forbudt og vil medføre utvisning samt inndragelse av nøkkel.
 18. Mellom kl. 09:00 og 16:00 på ukedager er bruken av treningsrommet i utgangspunktet forbeholdt kommunale institusjoner.

Del dette: