Oppsummering fra Kick-Off Hasvik 2020

Mandag 21. april var Hasvik kommunes innbyggere invitert til workshop for å sette kursen for Hasvik i 2020.
Bilde 016_500x332

Hele 70 deltakere var samlet for å diskutere: Hvordan bør samfunnet se ut i 2020? Hva arbeider vi med? Hvor mange innbyggere er vi? Vi kan selv påvirke vår egen framtid!
Bilde 021_500x332

Hvilke visjoner og målsetninger har vi for fremtiden? Hva kan vi gjøre for å ha "det gode liv" i Hasvik også i 2020?
Bilde 025_500x332

Det er ungdommen som er kommunens fremtid! 10. klassingene i kommunen var invitert for å stake ut kursen mot fremtiden.
Bilde 037_500x332

Fisk eller reiseliv eller bergverk? Sannsynligvis litt av alt!

Bilde 045_500x332

Sekreteriat Bente O. Husby, Børre Berglund, Grete K.Jacobsen

Bilde 055_500x332

Deltakerne var engasjert, hadde pågangsmot og godt humør!

Bilde 007_300x400

Redaktør i Finnmark Dagblad, Kåre Hansen, tok utfordringen: Hvordan oppfattes Hasvik kommune utenfra? Hans klare budskap var: demp støy, og vær synlig på en positiv måte. Kom på banen, skap positivitet om, og i, Hasvik! Spesielt har politikerne en særlig oppgave når det gjelder å bedrive omdømmebygging.

Avslutningsvis gav han oss en utfordring: Hasvik kommune skal være den kommunen som i løpet av året har hatt flest gladsaker i avisen.

Bilde 009_300x400

Hvorfor bruke tid på omdømmebygging? Prosessleder og rådgiver Børre Berglund understreker at et styrket omdømme, ikke bare gjennom ord - også gjennom handlinger, bidrar til: motiverte medarbeidere, lavere sykefravær, kvalifiserte jobbsøkere, betalingsvillige innbyggere og gode rammebetingelser fra storsamfunnet. Idag er det konkurranse om arbeidskraften, men ved å styrke kommunens omdømme er vi mer attraktiv for tilflytting. Hva som er avgjørende for at en person flytter til et nytt sted, er ikke bare jobbmuligheter, men også hvilket omdømme kommunen har.

Del dette: