Logo Vindkraft Nord

Informasjon fra Vindkraft Nord

Oppstart av Dønnesfjord Vindpark 10. September 2018

Etter mange år med saksbehandling og forberedelser er det klart for oppstart av Dønnesfjord Vindpark på Brennhaugan. 

Mandag 10 september starter maskiner fra Thomassen Entreprenør med veiarbeidene ved Brennhaugvannet.

Vindparken blir bygget med 6 Enercon-turbiner på 2,35 MW, i alt 14,1 MW. Vindparken er forventet å produsere mellom 55 og 60 GWh (millioner kilowattimer) årlig, tilstrekkelig til å forsyne ca 3 000 husstander med strøm. Dette innebærer at en god del av kraftproduksjonen må transporteres ut av Hasvik kommune, over regionalnettet til Hammerfest Energi.

Det tyske selskapet Vento Ludens GmBh fra Augsburg i Tyskland er nye eiere av Dønnesfjord Vindpark AS, etter å ha tatt over prosjektselskapet fra Vindkraft Nord AS. Administrerende direktør Christian Oberbeck er optimistisk foran oppstart og er svært fornøyd med at Dønnesfjord Vindpark blir selskapets første satsing i Norge. Vento Ludens har vindparker og andre anlegg fra fornybar energi i Tyskland og Storbritannia. Selskapet deltar gjerne i den videre utvikling av vindkraft i Norge - og i Finnmark, som er spesielt interessant pga svært gode vindressurser. 

Installasjon av de 6 turbinene blir trolig gjennomoført på ettersommeren i 2019, etter at veier, oppstillingsplasser, fundamenter, samt nettanlegg og trafo er på plass. 

Del dette: