Opplæring i punktskrift/blindeskrift

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Kommunen har ansvar for at elever som er blinde eller har sterkt nedsatt syn får et likeverdig opplæringstilbud i sitt nærmiljø. Kommunen har også et ansvar for at foreldrene får den nødvendige opplæringen i punktskrift/blindeskrift slik at de kan følge opp sine plikter.

  Målgruppe

  • Foreldre/foresatte med blinde eller svaksynte barn
  • Blinde og svaksynte barn i skolepliktig alder

  Kriterier/vilkår

  Eleven er blind eller har sterkt nedsatt syn

  Pris for tjenesten

  Tjenesten er gratis.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  Partnere

  Statped, hovedkontor@statped.no

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Se spesielt opplæringslova §§ 2-6, 2-14, 3-9 og 3-10.

  Lover

  Opplæringslova

  Retningslinjer

  Veileder om opplæring i punktskrift, mobilitet og bruk av tekniske hjelpemidler

  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Blinde barn har rett til individuell plan. Det er forventet at skolen er orientert. Likevel bør du som forelder/foresatt ta kontakt med den framtidige skolen tidligst mulig for å orientere om at, og når, det blinde barnet skal begynne i 1. klasse.

 • Saksbehandling
 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Oppvekst og kultur
  Telefon:78 45 27 21 - 91 34 03 61
  Epost:oppvekstleder@hasvik.kommune.no
  Postadresse:9593 BREIVIKBOTN
  Besøksadresse:9593 BREIVIKBOTN

  Ansvarlig enhet

  Avdeling:Oppvekst og kultur
  Telefon:78 45 27 21 - 91 34 03 61
  Epost:oppvekstleder@hasvik.kommune.no
  Postadresse:9593 BREIVIKBOTN
  Besøksadresse:9593 BREIVIKBOTN
  Åpningstid:08.00 - 15.30

  Kontaktpersoner

  Navn:Monika Olsen
  Tittel:Oppvekstleder
  Telefon:78 45 27 21
  Mobil:91 34 03 61
  Epost:oppvekstleder@hasvik.kommune.no
 • Andre opplysninger
  Oppdatert:
  2018-08-17 10:43
  Gyldig fra
  2018-08-01
  Gyldig til
  2020-12-31