Hasvik kommunevåpen

Opphold på fritidseiendom

Regjeringen har innført forbud mot at personer kan oppholde seg på fritidseiendom i annen kommune enn der de er folkeregistrert.

Det gis ikke dispensasjon fra ordningen.

Forskrift om karantene:

§ 5.Forbud mot opphold på fritidseiendom i annen kommune enn hjemstedskommunen
Personer forbys å overnatte på fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates.

Personer som er i karantene etter forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften) § 8 fordi de deler husstand med en som er bekreftet smittet av SARS CoV-2-virus, kan likevel overnatte i fritidseiendom i annen kommune i perioden den smittede er i isolasjon etter forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften) § 11.

 

Hele forskriften finner du her.

Del dette: