Hasvik kommunevåpen

Oppdatert informasjon om Koronavirus – tirsdag 21.april kl. 14.30

Oppdatering om Koronavirus.

 • Det er ikke registrert Koronatilfeller i Hasvik kommune.
   
 • Hasvik formannskap fattet i dag følgende vedtak:

«Samtlige lokale bestemmelser Hasvik kommune har fattet med hjemmel i smittevernloven for å begrense spredning av Covid-19 oppheves med virkning fra og med 22.04.2020» 

De nasjonale bestemmelsene ivaretar sikkerheten til innbyggerne via regelverk og anbefalinger gitt i rundskriv I-5/2020 - Informasjon om regelverk og anbefalinger - covid-19-utbruddet datert 17. april 2020.
 

 • Hasvik formannskap besluttet i tråd med nasjonale føringer å avlyses barnetog og arrangement på skolene i Hasvik kommune 17.mai.  Det blir flaggheising ved offentlige bygg, og kransnedlegging ved minnebautaene ved Hasvik og Breivikbotn kirke.

  Regjeringen vil i begynnelsen av mai komme med forslag på hvordan man alternativt kan gjennomføre 17.mai feiring. Hasvik kommune vil følge de råd som gis der.

 

 • Neste informasjon kommer ONSDAG 22.april ca kl.14.30 
  – dersom ikke en ny og alvorlig situasjon oppstår                     

   

  Eva D Husby                                                                                                                          
  Ordfører i Hasvik kommune

                 

  Hasvik kommune følger de råd og føringer som til enhver tid gis fra statlige myndigheter:         
  Folkehelseinstituttet
  Helsenorge.no
  Nav.no                                                      

Del dette: