Hasvik kommunevåpen

Oppdatert informasjon om Koronavirus – tirsdag 17. mars kl. 14.30

Oppdatert informasjon om Koronavirus.

 • Det er ikke registrert Koronatilfeller i Hasvik kommune.
   
 • 16. mars tiltrådte Eivind O. Merok stillingen som ansvarlig lege for handtering av Koronasaken i Hasvik kommune.
   
 • Rutiner for besøk på Hasvik legestasjon finner du her.
   
 • For å hindre spredning av Koronaviruset ble det med virkning fra 12.februar innført besøksforbud på Hasvik helsesenter og Soltun omsorgsboliger. Forbudet gjelder fortsatt.
   
 • Alle tiltakene som ble vedtatt 12.mars for å hindre spredning gjelder fortsatt. Du finner tiltakene her.
   
 • De fleste turistene har forlatt Sørøya nå, og resten drar i løpet av de kommende dagene. Det er ikke registrert nyankomne.
   
 • Som ordfører ville jeg takke alle som har stått på dag og natt her i Hasvik kommune for å forhindre spredning av Koronaviruset. Så langt har vi i fellesskap lyktes med det.             

Alle som har bidratt er viktige, både offentlig ansatte innen de ulike etater, private næringsdrivende, brøytemannskapet og innbyggerne.  Men jeg tillater meg å gi en ekstra takk og honnør til våre ansatte innen helse, pleie og omsorg.

Vi er ikke i mål, og må fortsatt stå samlet i kampen mot spredning og følge de til enhver tid gjeldende statlige og kommunale direktiver.

 

 • Ny informasjon kommer i morgen ca kl.14.30
   
  – dersom ikke en ny og alvorlig situasjon oppstår.                                                         .Hasvik kommune følger de råd og føringer som til enhver tid gis fra statlige myndigheter:         
Folkehelseinstituttet
Helsenorge.no
Nav.no

Eva D Husby
Ordfører i Hasvik kommune

Del dette: