Oppdatert informasjon om Koronavirus – søndag 15. mars kl.14.30

Oppdatert informasjon om Koronavirus.

  • Det er ikke registrert Koronatilfeller i Hasvik kommune.

 

  • Hasvik formannskap har i dag fattet vedtak om at alle turister nektes adgang til Hasvik kommune.

Med hjemmel i smittevernloven § 4-1 beslutter Hasvik kommune at alle turister, med virkning fra søndag 15.03.2020, nektes innreise til kommunen.

Alle som driver turistvirksomhet i kommunen plikter fra samme tidspunkt å stanse mottak av turister til sine anlegg.

Drivere av turistvirksomheter oppfordres til å avbryte påbegynte besøk, og be sine gjester returnere til sine hjemsteder.

For øvrig presiserer kommunen at nasjonalt vedtatte bestemmelser om karantene og isolasjon av tilreisende skal følges.

 

  • Regjeringen har i dag vedtatt en ny forskrift som forbyr folk å være på hytte i en annen kommune enn der de bor. Vi forutsetter at hytteeiere i Hasvik kommune følger dette forbudet.

 

  • Ny informasjon kommer i morgen ca kl.14.30                                                            
     – dersom ikke en ny og alvorlig situasjon oppstår.                                                         .


Hasvik kommune følger de råd og føringer som til enhver tid gis fra statlige myndigheter:         
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

 

Eva D Husby

Ordfører i Hasvik kommune

Del dette: