Hasvik kommunevåpen

Oppdatert informasjon om Koronavirus – onsdag 1.april kl. 14.30

Oppdatert informasjon om Koronavirus.

 • Det er ikke registrert Koronatilfeller i Hasvik kommune.
   
 • Hasvik kommunestyre fattet i møte 1.april følgende vedtak:

For å forsinke spredning av Covid-19 treffer kommunestyret i Hasvik følgende vedtak etter smittevernloven § 4-1 første ledd bokstav d: 

1. Alle som ankommer kommunen etter reiser i områdene angitt i punkt 3 ilegges hjemmekarantene i 14 dager etter ankomst.

2. For personer som utvikler sykdom eller symptomer i karanteneperioden, gjelder myndighetens til enhver tid gjeldende føringer for konvertering av karantene til isolasjon.

3. Vedtaket gjelder følgende områder: Fylkene Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland.

Unntatt fra disse restriksjonene er:  

a) Transitt uten opphold i kommunen. 

b) Opphold på plattform/sokkel med påfølgende hjemreise regnes ikke som opphold i områder omtalt i punkt 3.

c) Fører og personell av vare- og passasjertransport unntas fra dette vedtakets karantenekrav. Dette omfatter også personell som er nødvendig for å gjennomføre transporten.

d) Ledelse av virksomheter som er opplistet etter DSB sin definisjon av samfunnskritiske funksjoner gis adgang til å gjøre unntak for eget nøkkelpersonell når dette er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner. Slike unntak gjøres av virksomhetens ledelse uten involvering av kommunen.

e) Det tillates overnatting på hoteller for personer som ikke har privat bolig/bosted.

f) Barn med delt bosted.

g) Offentlig tjenesteyting og myndighetsutøvelse.

h) Nøkkelpersonell med spesialkompetanse som er nødvendig for å holde i gang produksjon i virksomheter, herunder vedlikehold, reparasjoner, forsyningslinjer og spesialiserte tjenester.

Vedtaket har virkning fra 01.04.2020 og gjelder til og med 07.04.2020. Vedtaket kan oppheves på et tidligere tidspunkt i eget vedtak. Vedtaket supplerer smittevernvedtak fattet av sentrale myndigheter.

 • Ny informasjon kommer TORSDAG 2.april ca kl.14.30 
  – dersom ikke en ny og alvorlig situasjon oppstår             


  Eva D Husby
  Ordfører i Hasvik kommune          


  Hasvik kommune følger de råd og føringer som til enhver tid gis fra statlige myndigheter:         
  Folkehelseinstituttet
  Helsenorge.no
  Nav.no                                                   

Del dette: