Okuldaki kullanıcı katılımı

Tüm öğrenciler, kendi okul günlerine katılma ve bunları etkileme hakkına sahiptir. Tüm ebeveynler, tavsiye ve seçme yoluyla katılma hakkına sahiptir.

Generelt om tjenesten

Alternativt navn

Brukermedvirkning i skolen

Beskrivelse

Okul danışma kurulu ve heyeti, okul ile ilgili tüm konularda görüş bildirme ve önerilerde bulunma hakkına sahiptir. Bunlar, okul ortamı hakkında düzenli olarak bilgilendirilecekler ve sağlık, çevre ve güvenlik çalışmaları ile ilgili dokümantasyon alma hakkına sahip olacaklardır. Bunlar mümkün olduğunca erken, çevresel önlemlerin planlanması ve uygulanmasına dahil edilecektir. Okul, okul ortamında öğrencinin sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek koşulları fark ettiğinde, öğrenciler ve veliler mümkün olan en kısa sürede bu konuda uyarılmalıdır.

Her okulda olması gereken kurullar

  • işbirliği kurulu
  • okul ortamı kurulu
  • öğrenci konseyi
  • ebeveyn konseyi

Kriterier/vilkår

Kurul ve heyetlerin hiçbirisinin karar alma yetkisi yoktur, ancak öğrencilere ve velilere görüş alışverişinde bulunma ve ortak yorumlar yapma fırsatı verirler.

aaa
Lover og forskrifter

Eğitim Yasası Bölüm 11 ve § 9A-8

Lover

Opplæringslova

Retningslinjer

Samarbeidsutvalg og skolemiljøutvalg - Hasvik kommunes retningslinjer

___
Skjema
Saksbehandling
Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner

Navn:Monika Olsen
Tittel:Oppvekstleder
Telefon:78 45 27 21
Mobil:91 34 03 61
Epost:oppvekstleder@hasvik.kommune.no
Andre opplysninger
Oppdatert:
2018-08-17 10:41
Gyldig fra
2018-08-01
Gyldig til
2020-12-31