Valglogo

Valg 2011

Offentliggjøring av godkjente valglister

Valgstyret i Hasvik har i møte 13.05.2011 godkjent følgende valglister til kommunestyrevalget i 2011:

Godkjente valglister til kommunestyrevalget 2011:

Listene er lagt ut på rådhuset i Breivikbotn der publikum kan gjøre seg kjent med dem.

Del dette: