Politiske møter og saksdokumenter

Møte 5/21 Kommunestyret
Tid og sted: 16.06.2021 kl. 09:00 - Rådhuset
Møtedokumenter

Drøftingssak
4/21 Drøftingssaker - 16. juni 2021
Referat sak
5/21 Protokoll fra årsmøte i Breivikbotn Samfunnshus SA
6/21 MENIGHETSRÅD: Hovedutskrift fra møte i Hasvik menighetsråd 21.04.2021 i Sørvær kirke
7/21 Melding om vedtak - forslag til bruk av "Bo- og dagsenter-tomta"
8/21 Brev om inneklima
9/21 Rein i boligområder
Vedtakssak
16/21 Godkjenning av innkalling
17/21 Godkjenning av saksliste
18/21 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
19/21 Økonomireglement for Hasvik kommune
20/21 Regnskaps- og finansrapport pr. 1. tertial 2021
21/21 Hasvik kommunes årsregnskap for 2020
22/21 Hasvik kommunes årsmelding for 2020
23/21 Godtgjøring folkevalgte
24/21 Diverse betaling for varer og tjenester i pleie og omsorg - 2021
25/21 Revidering av personalpolitisk reglement
26/21 Revidering av retningslinjer og rutiner for varsling av kritikkverdige forhold i Hasvik kommune
27/21 Ungdomsskolestrukturen i Hasvik kommune


Det tas forbehold om endringer i møtekalenderen.

Del dette: