Politiske møter og saksdokumenter

Møte 2/21 Kommunestyret
Tid og sted: 03.03.2021 kl. 09:00 - Rådhuset
Møtedokumenter

Drøftingssak
1/21 Kommunalt strategiarbeid 2019 - 2023
Referat sak
1/21 17/4454 Om reising av sovjetisk krigsminnesmerke
2/21 Dialogmøte - Regionale flyruter fra 2022
Orienteringssak
1/21 Orienteringssaker - 3. mars 2021
Vedtakssak
1/21 Godkjenning av innkalling
2/21 Godkjenning av saksliste
3/21 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
4/21 Valg av valgstyre til stortings- og sametingsvalget 2021
5/21 Kommuneplanens arealdel 2020-2032 - fastsetting av planprogram
6/21 Plan for forvaltningsrevisjon 2021 - 2024
7/21 Møteplan - 1. halvår 2021 - Formannskapet


Det tas forbehold om endringer i møtekalenderen.

Del dette: