Politiske møter og saksdokumenter

Møte 8/21 Formannskapet
Tid og sted: 31.08.2021 kl. 09:00 - Rådhuset
Møtedokumenter

Drøftingssak
7/21 Drøftingssak 31. august 2021 - Næringsfond
8/21 Drøftingssak 31. august 2021 - Vefik IKS
9/21 Drøftingssak 31. august 2021 - Skole
Vedtakssak
66/21 Godkjenning av innkalling
67/21 Godkjenning av saksliste
68/21 Godkjenning av møteprotokoll fra forrige møte
69/21 Søknad om kjøp av eiendom fra gnr 16 bnr 28 - tilleggsareal til Storgata 31
70/21 Søknad om landbasert akvakulturtillatelse til stamfisk av rognkjeks og produksjon av rogn Sørøya Rensefisk AS
71/21 Byggesak - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg - Hansvollveien 21 - Gnr 4 Bnr 9 - Thomas Hansen


Det tas forbehold om endringer i møtekalenderen.

Del dette: