Politiske møter og saksdokumenter

Møte 7/21 Formannskapet
Tid og sted: 24.06.2021 kl. 09:00 - Rådhuset
Møtedokumenter

Drøftingssak
6/21 Drøftingssaker 24. juni 2021
Referat sak
8/21 Utsatt frist for idriftsettelse av Dønnesfjord vindkraftverk
Vedtakssak
53/21 Godkjenning av innkalling
54/21 Godkjenning av saksliste
55/21 Godkjenning av møteprotokoll fra forrige møte
56/21 Søknad om kjøp av eiendom fra gnr 16 bnr 28 - tilleggsareal til Storgata 31
57/21 Byggesak - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - garasje - Skippergata 39, Breivikbotn - Gnr 15 Bnr 306 - Inger Lise Brox
58/21 Byggesak - Søknad om tillatelse til tiltak - flytebrygge - Gnr 16 Bnr 1 Fnr 70 - Trude Halvorsen
59/21 Søknad om kjøp av eiendom Gnr 16 Bnr 232 - Tone-Lise Sørensen
60/21 Kommunal tiltaksstrategi for spesielle miljøtiltak i jordbruket for Hasvik kommune 2021-2024
61/21 Retningslinjer for tildeling av tilskudd til tiltak i beiteområder 2021-2024 - Hammerfest, Måsøy og Hasvik kommuner
62/21 Søknad om tilskudd til kjøp av båt - Smulan AS, SUS
63/21 Søknad om tilskudd til kjøp av båt - Svein Magne Mienna
64/21 Sørøyborger 2021
65/21 Kulturpris 2021


Det tas forbehold om endringer i møtekalenderen.

Del dette: