Politiske møter og saksdokumenter

Møte 4/21 Formannskapet
Tid og sted: 15.04.2021 kl. 09:00 - Rådhuset
Møtedokumenter

Drøftingssak
3/21 Høring om ny utsatt frist - Dønnesfjord vindpark
4/21 Drøftingssaker 15. april 2021
Orienteringssak
4/21 Orienteringssaker - 15. april 2021
Referat sak
5/21 Høring: Regional planstrategi for Troms og Finnmark 2020-2024 - Se nord – Geahča davás - Katto pohjaisheen
6/21 Høring - Utredning om organisering av luftambulansetjenesten
7/21 Høring - Tilskudd til tiltak i beiteområder - Retningslinjer for Hammerfest, Måsøy og Hasvik kommuner 2021-2024
Vedtakssak
22/21 Godkjenning av innkalling
23/21 Godkjenning av saksliste
24/21 Godkjenning av møteprotokoll fra forrige møte
25/21 Byggesak - Søknad om tillatelse til tiltak - slip/båtoppsett - Gnr 16 Bnr 1 Fnr 70 - Trude Halvorsen
26/21 Minnesmerke - flystyrt i Andotten 1944


Det tas forbehold om endringer i møtekalenderen.

Del dette: