Politiske møter og saksdokumenter

Møte 5/21 Formannskapet
Tid og sted: 12.05.2021 kl. 09:00 - Rådhuset
Møtedokumenter

Drøftingssak
5/21 Drøftingssaker 12. mai 2021
Orienteringssak
5/21 Orienteringssaker 12. mai 2021
Vedtakssak
28/21 Godkjenning av innkalling
29/21 Godkjenning av saksliste
30/21 Godkjenning av møteprotokoll fra forrige møte
31/21 Ankebehandling i formannskapet - avslag på søknad om startlån og tilskudd til kjøp av bolig - ***** ***** *****
32/21 Byggesak - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Gnr 1 Bnr 3 - Minnesmerke - Hasvik Kommune
33/21 Søknad om tillatelse til oppføring av garasje som tilbygg - Gnr 16 Bnr 243 - Hilde Sjursen
34/21 Delingssak - Søknad om deling oppmålingsforretning - Gnr 1 Bnr 178 og Gnr 1 Bnr 3
35/21 Søknad om tilskudd til kjøp av fiskefartøy
36/21 Søknad om tilskudd til oppstart av frisørsalong
37/21 Søknad om tilskudd - Sørøya Rensefisk AS


Det tas forbehold om endringer i møtekalenderen.

Del dette: