Politiske møter og saksdokumenter

Møte 6/21 Formannskapet
Tid og sted: 02.06.2021 kl. 09:00 - Rådhuset
Møtedokumenter

Orienteringssak
6/21 Orienteringssaker - 2. juni 2021
Vedtakssak
38/21 Godkjenning av innkalling
39/21 Godkjenning av saksliste
40/21 Godkjenning av møteprotokoll fra forrige møte
41/21 Byggesak - Søknad om tillatelse til tiltak - pir og flytebrygge - Gnr 14 Bnr 9 - Trude Halvorsen
42/21 Søknad om kjøp av eiendom fra gnr 16 bnr 28 - tilleggsareal til Storgata 31
43/21 Byggesak - Søknad om tillatelse til tiltak - tilbygg og garasje - Gnr 16 Bnr 1 Fnr 70 - Hasvågveien 44, Hasvik
44/21 Søknad om kjøp av festetomt - Gnr 1 Bnr 3 Fnr 4 - Elisabeth og Are Mikalsen
45/21 Søknad om kjøp av tomt Gnr 1 Bnr 3 Kapellveien 5 Sørvær
46/21 Bruk av avkjørsel til krigsminnesmerke
47/21 Søknad om flytebrygge - Geir Sivertzen
48/21 Sammenstilling av søknader - kommunal kompensasjonsordning 2 del
49/21 Økonomireglement for Hasvik kommune
50/21 Regnskaps- og finansrapport pr. 1. tertial 2021
51/21 Årsregnskap 2020
52/21 Årsmelding 2020


Det tas forbehold om endringer i møtekalenderen.

Del dette: