Politiske møter og saksdokumenter

Møte 2/21 Eldrerådet
Tid og sted: 15.04.2021 kl. 09:30 - Rådhuset
Møtedokumenter

Orienteringssak
2/21 Orienteringssaker 15.04.2021
Vedtakssak
7/21 Godkjenning av innkalling
8/21 Godkjenning av saksliste
9/21 Godkjenning av protokoll fra forrige møte


Det tas forbehold om endringer i møtekalenderen.

Del dette: