Økonomiske fordeler ved å bo i Hasvik kommune

Hasvik kommune er en av kommunene i tiltakssonen for Nord-Troms og Finnmark. Tiltakssonen ble innført i 1990 som et svar på den negative befolknings- og næringsutvikling i regionen på 1980-tallet.

Tiltakssonen omfatter alle finnmarkskommunene samt kommunene Kvænangen, Skjervøy, Nordreisa, Karlsøy, Lyngen, Kåfjord og Storfjord i Troms.

Virkemidlene i tiltakssonen er både personrettede og bedriftsrettede. Dette innebærer at befolkningen i tiltakssonen får personlige økonomiske fordeler ved å være bosatt i tiltakssonen. Bedrifter lokalisert i tiltakssonen kan oppnå store økonomiske besparelser sammenlignet med landet for øvrig.

Februar 2009
Foto: Anne Olsen-Ryum

Personlige økonomiske fordeler ved å bo i Hasvik kommune:

Nedskriving av studielån

Alle som bor og arbeider i Finnmark og Nord-Troms kan få en årlig skattefri nedskriving av studielånet på inntil 10 % av det opprinnelige lånebeløpet, med maksimal nedskriving pr. år på kr 25 000,00.

Dette innebærer at en person som f.eks. har kr 270 000,00 i studielån - og kan dokumentere 12 måneders opphold og arbeid i regionen - kan få kr 25 000,00 i nedskriving. Vilkårene til Statens Lånekasse må være oppfylt.

Mindre skatt

Inntektsfradrag

Alle i Finnmark og Nord-Troms som betaler skatt får automatisk et inntektsfradrag i alminnelig inntekt på kr 15 000,00/30 000,00 i henholdsvis skatteklasse I og II.

Lavere fellesskatt

Fellesskatten til Skattefordelingsfondet beregnes av en sats som er 3,5 % lavere enn for landet for øvrig.

Lavere toppskatt

Innbyggerne i Finnmark og Nord-Troms har 9,5 % toppskatt på personinntekter mellom kr 340 700,00 og 872 000,00 - mens den for resten av landet er på 13,5 %.

Fritak for el-avgift på forbruk

Fritaket utgjør 9,5 øre/kWh, og kommer i tillegg til at hele Nord-Norge er fritatt for merverdiavgift på elektrisk kraft.

Bedre betingelser i Husbanken

Husbanklånet kan økes med inntil kr 100 000 pr. bolig utover de satsene som ellers gjelder. I tillegg kan husstander i Finnmark og Nord-Troms få lån til utbedring og vedlikehold uten behovsprøving når boligen er minst 10 år. Du finner mer informasjon på Husbankens nettsider.

Så mye tjener du på å flytte til Finnmark eller Nord-Troms:

JOBB I NORD: Å flytte fra sør til nord kan være særdeles lukrativt. En vanlig familie kan spare over 100.000,00 kroner hvert år - netto. Se konkret oversikt, samt et regnestykke for en eksempel-familie på fire. Les mer på dinside.no

Økonomiske fordeler for bedrifter:

Ingen arbeidsgiveravgift

Det er fritak for arbeidsgiveravgift for de fleste virksomheter som er lokalisert til en kommune i Finnmark eller Nord-Troms.

Fritak for el-avgift på forbruk

Industribedrifter i Finnmark og Nord-Troms er fritatt fra å betale forbruksavgiften på 9,3 øre/kWh.

Bedre betingelser hos Innovasjon Norge

Innovasjon Norge gir mer tilskudd til bedriftsutvikling og fysiske investeringer i Finnmark og Nord-Troms enn i resten av landet.

Del dette: