Økonomisk rådgiving og gjeldsrådgiving

Kommunen har ansvar for at innbyggerne har tilgang til økonomisk rådgiving og gjeldsrådgiving.

Dette er en lovpålagt tjeneste, og rådgivingsplikten er hjemlet i Lov om sosiale tjenester § 4-1 og i Lov om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner § 1-5.

Tjenesten kan omfatte:

 • Å lage en oversikt over den økonomiske situasjonen din
 • Å sette opp et husholdningsbudsjett
 • Å finne ut hvordan du kan få mindre utgifter (unngå økonomiske feilprioriteringer)
 • Gjøre avtaler med dem du skylder penger
 • Skrive søknad om utsettelse av betaling
 • Få opplysninger om rettigheter og plikter
 • Dersom du har mye gjeld det er umulig å betjene får hjelp til å søke gjeldsordning
 • Hjelp i kontakt med og oppfølging av aktuelle kreditorer
 • Kontakt med namsmannen

Målgruppe:

Målgruppen er personer med økonomiske problemer/gjeldsproblemer. Man trenger ikke å være mottaker av sosialhjelp. Tjenesten er gratis.

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Kontakt kommunen eller det lokale NAV-kontoret hvis du trenger hjelp til å styre din egen økonomi eller dersom du er i gjeldsproblemer.

Vedlegg du bør ha med til første møte:

 • Utskrift av ligning for de 2 siste årene
 • 2 siste mnd inntekt - lønn, trygd, attføring, dagpenger
 • Betalingsplan knyttet til boliglån, billån etc
 • Løpende utgifter som husleie, kommunale avgifter, strøm/ brensel, barnehageutgifter, forsikring, eventuelt store utgifter ved sykdom
 • Oversikt over kreditorene
 • Kopi av utleggsforetninger/ forliksrådsaker

Saksbehandlingstid:

Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig.

Kontaktinformasjon:

Hasvik kommune, Sosialkontoret
Storgata 1
9590 HASVIK

Telefon: 55 55 33 33

Del dette: