Økonomikontoret

Økonomikontoret har 3 årsverk. 

Økonomifunksjonen i kommunen er sentralisert og samlet under denne seksjonen. Vi yter derfor service både internt i kommunens organisasjon, og eksternt overfor kommunens innbyggere og andre.

Hovedoppgavene våre består av:

Budsjett- og regnskapsoppfølging:

 • Kontroll, avstemming og bokføring av kommunens regnskap
 • Kontroll, avstemming og bokføring av regnskap for kommunalt foretak
 • Periodisk rapportering av regnskap/budsjettkontroll
 • Opplæring og intern support på økonomisystemer

Skatteoppkreving:

 • Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har hatt.
 • Skatteetaten vil med dette få et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter. Etter 1. november 2020 er det ikke lenger skatteoppkrever (kemner) i kommunen.
 • Oppgavene som ble overføret til Skatteetaten er blant annet behandling av restskatt, skattepenger til gode, tilleggsforskudd, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, motregning og utleggstrekk knyttet til skattekrav, skatteattester og konto-/saldoutskrift for skatt og avgift.

Kommunal fakturering:

 • Utstedelse av kommunale avgifter og krav
 • Oppfølging av kundereskontro og tvangsinnfordring av kommunale avgifter og krav

Kassererfunksjon:

 • Alle utbetalinger og innbetalinger fra/til kommunens bankkontoer og kommunekasse
 • Alle utbetalinger og innbetalinger fra/til skatteoppkreverens bankkonto/skattekasse

Saksbehandling:

 • Saker av økonomisk/finansiell art
 • Sekretariat for låneutvalg (startlån)

Kontaktinformasjon:

Hasvik kommune - Rådhuset
Fjellveien 6, Postboks 43
9593 BREIVIKBOTN

Sentralbord: 78 45 27 00
Telefaks: 78 45 15 08

Kontaktinformasjon

Tittel Navn Telefon
Økonomileder    
78 45 27 11
Konsulent

Unn T. Andersen

78 45 27 12
     

 

application/octet-streamEksterne lenker

Statlig informasjon