Nytt telefonsystem fra 01.12.16

Hasvik kommune tar i bruk et nytt telefonsystem fra 01.12.16. 

Under følger en oversikt over telefonnummer gjeldende fra 01.12.16:

 

Nytt telefonsystem fra 01.12.16

  Internnr. Eksternnr. Mobil
Hasvik helsesenter, legestasjon 500 784 52500  
Pasientmottak og sentralbord 501 784 52501  
Helsesekretær Tone Linnes 502 784 52502 902 58938
 
Hasvik helsesenter, pleie og omsorg 520 784 52520  
Pleie og omsorgsleder Karen Mauseth 521 784 52521 909 60865
Pleie og omsorgssekr. Toril Nystad 522 784 52522 909 34145
Avd.leder sykehjem Tarja Minkkinen 525 784 52525  
Avd. sykehjem - henvendelser  526 784 52526 909 34939
Avd. sykehjem - ansvarsvakt  527 784 52527 909 62852
Institusjonskjøkken 529 784 52529  
Avd. leder hjemmesykepleie Sara From 531 784 52531 911 66980
Hjemmesykepleie vakt 532 784 52532 416 30047
 
Soltun bofellesskap 540 784 52540  
Soltun, bo-leder kontor 541 784 52541 950 23140
Soltun kontor  542 784 52542 480 03804
Soltun, fellesrom 543 784 52543 481 00576
 
Hasvik helsesenter, FFR-avdeling 550 784 52550  
FFR-leder Ann Mari Aae Christensen 551 784 52551 414 82280
Rådgiver Svein Erik Pettersen 552 784 52552 482 19890
Psyk.sykepleier Marte N.Kristiansen 553 784 52553 909 63848
Ergoterapeut Ida Sofie Teigen 554 784 52554 907 15242
Miljøarbeider Ørjan Hansen 555 784 52555 908 10282
Helsesøster Ragnhild G. Torkildsen 556 784 52556 909 62741
Fysioterapeut Håkan Johansson 557 784 52557 909 62653
Barnevernleder May Tone Rirud 561 784 52561 414 13264
Barnevernkontor prosjektstilling 562 784 52562 909 39415
 
Hasvik skole
Rektor Dan Vidar Johnsen 610 784 52610 905 57737
Teamkontor småtrinn 611 784 52611  
Teamkontor mellomtrinn 612 784 52612  
Teamkontor ungdomstrinn 613 784 52613  
SFO 617 784 52617 909 35011
 
Breivikbotn skole
Rektor Hege Skogly 620 784 52620  
Personal/SFO 621 784 52621  
Vakttelefon basseng 629 784 52629  
 
Sørvær skole 
Rektor Gørild H. Alvestad 630 784 52630 482 51373
Sørvær skole, lærerværelse 631 784 52631  
 
Hasvik barnehage
Styrer Mona Mauseth 640 784 52640  
Avdeling Marihøna  641 784 52641 909 13102
Avdeling Harestua 642 784 52642 905 56540
 
Breivikbotn barnehage
Styrer Mari Gamst 645 784 52645  
Avdelingen 646 784 52646 906 72892
 
Sørvær barnehage
Styrer Elisabeth S. Mikalsen, kontor 650 784 52650  
Avdelingen 651 784 52651 481 88659
 
HASVIK KOMMUNE  700 784 52700  
Rådhuset 700 784 52700  
Rådmann Erik Arnesen 701 784 52701 952 09409
Ordfører Eva D. Husby 702 784 52702 917 20862
Konsulent Odd Michelsen 703 784 52703  
Saksbehandler Nina Nilsen 704 784 52704  
Personalleder Aslaug Olsen 705 784 52705 950 82011
Rådgiver lønn Anne Olsen-Ryum 706 784 52706  
Planleder Bente O. Husby 709 784 52709  
 
Økonomi- og IT-kontor  710 784 52710  
Økonomileder Gro Marie J. Nilssen 711 784 52711 970 94514
Rådgiver skatt Anita S. Wilhelmsen 713 784 52713  
Konsulent regnskap Unn T. Andersen 712 784 52712  
IT-rådgiver Jon-Sindre Evanger 714 784 52714 970 23562
 
Oppvekst- og kulturenhet
Oppvekstleder Monika Olsen 721 784 52721  
PP-rådgiver Siv O. Gamst 723 784 52723  
Flyktningekonsulent Christian Wächtler 726 784 52726 906 02403
Kulturskolen kontor 727 784 52727  
Sørøydagkontor 728 784 52728  
Hasvik folkebibliotek, Kari Kvil 729 784 52729  
 
Møterom kommunestyresal 736 784 52736  
Møterom lite 737 784 52737  
Foreningskontor Fagforbundet  738 784 52738  
Utdanningsforbundets kontor 739 784 52739  
 
Teknisk avdeling
Teknisk rådgiver Kim-Are Walsø 743 784 52743 478 65667
Vakttelefon teknisk 750 784 52750 908 61000
Driftsleder  Halvard Holst-Olsen 751 784 52751 909 42825
Servicemedarbeider Tom A.Antonsen 752 784 52752 958 33812
Servicemedarbeider Ole Morten Gaino 752 784 52752 481 06758
Servicemedarbeider Ragnvald Hansen 754 784 52754 948 73947
Servicemedarbeider Karl Jørgen Soløy 755 784 52755 906 34972
Servicemedarbeider Kjell Thorsteinsen 756 784 52756 415 02083
Fagarbeider depot Frode Brattfjord 757 784 52757 905 11274
 
TELEFAKS Rådhus   784 51508  
TELEFAKS Helsesenter   784 51518  

Del dette: