Informasjon fra Utdanningsdirektoratet

Nytt nettsted om mobbing

På det nye nettstedet www.nullmobbing.no finner barn, unge og foreldre informasjon og råd om mobbing og deres rettigheter.

Nullmobbing.no er en nettside om mobbing for barn, unge og foreldre. Det er Utdanningsdirektoratet som står bak nettsida.

Utdanningsdirektoratet har jobbet etter disse retningslinjene:

  • vi skal skrive slik at en 10-åring forstår, men noe innhold er spesifikt rettet mot foreldre

  • vi skal skape trygghet og gi kunnskap som fører til handling

  • vi skal formidle informasjonen på ein hjelpsom, empatisk og varm måte

Logo_nulmobbing.no_stor

Vi har tatt utgangspunkt i at det er målgruppene sine behov som skal styre hvilket innhold vi skal ha på nettsiden. Derfor har vi snakket med en rekke organisasjoner og virksomheter som er i direkte kontakt med barn, unge og foreldre om mobbing.

Vi har også snakket med barn og voksne som har stått i vanskelige mobbesituasjoner, eller som av andre årsaker har søkt etter informasjon om mobbing, læringsmiljø og rettigheter.

Del dette: