FeFo pressemelding

Nytt kortsalgssystem gir bedre oversikt over småviltjakta på Finnmarkseiendommen

Jaktkortaktivering på jaktfeltnivå avdekker at enkelte jaktfelt har et svært høyt jakttrykk mens store deler av Finnmark har et lavt jakttrykk, sier nestleder for utmarksavdelingen i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodat (FeFo) Einar J. Asbjørnsen.
Jaktfelt-inndelingen viser at det er behov for lokale reguleringer. Utbyttet av jakta har så langt vært magert, og står til forventningene basert på årets takseringer.
Ung jeger med hund - foto:Rolf Kollstrøm/FeFo
Foto:Rolf Kollstrøm/FeFo
Som ledd i å få på plass en mer presis forvaltning av småviltet på Finnmarkseiendommen, innførte FeFo før jakta jaktfelter for aktivering og rapportering. -Hittil er det solgt 4569 jaktkort for småviltjakt og 3895 av disse var aktivert. Dette tilsvarer 85 % av alle kjøpte kort. Vi er så langt godt fornøyd med dette, ettersom det er første året vi har jaktkortaktivering, sier Asbjørnsen. Det viser at de fleste jegere har fått til jaktkortaktiveringen. - Svarprosenten er bedre enn før, men vi er fortsatt ikke fornøyd. Kan hende må vi innføre strengere sanksjoner for jegere som ikke har fangstrapportert, fortsetter Asbjørnsen. Til sammen er det aktivert 30 382 dager for jakt. Av disse er det rapportert for 15 900 dager, noe som tilsvarer 52 % fangstrapportering.

Høyest jakttrykk så langt har vært i Hasvik kommune

Aktivering av jaktkort viser at jegerne velger de samme områdene for jakt. - Vi ser at det største jakttrykket er på øyene langs kysten, som Sørøya, Rolvsøy og Ingøy. I tillegg har vi høyt jakttrykk lokalt i Pasvik, Vadsø og Porsanger, sier Asbjørnsen. Jakttrykket måles som antall jaktdager per km2. Forskning viser at jo høyere akkumulert jakttrykk, jo større andel av rypebestandene blir skutt. Ved lave bestandstettheter er det lettere å høste en stor andel av bestanden enn ved høyere tettheter. -På Statens marker over odlingsgrensen i Sverige brukes jakttrykk av Länstyrelsen som eneste regulering, og her stenges normalt jakta ved et oppnådd jakttrykk på tre jaktdager per km2. I dårlige år stenges jakta ved lavere jakttrykk, kommenterer Asbjørnsen. Denne høsten har vist at det lokalt på Finnmarkseiendommen er jakttrykk som overstiger dette. Høyest jakttrykk så langt har vært i Hasvik kommune, jaktfelt HAS2. Her har jakttrykket vært over 8 jaktdager per km2. -I jaktområdene med høyest jakttrykk foregår det også jakt på andre arter som hare og dette nyanserer bildet om høyt jakttrykk noe. Likevel viser jakttrykkskartleggingen at mens størstedelen av Finnmark har et lavt jakttrykk, er enkelte jaktfelt svært populære. Her er det behov for å begrense jakta for å sikre bærekraftig høsting av småviltbestandene, sier Asbjørnsen.

Få utlendinger

Så langt har 55 utlendinger vært på jakt på Finnmarkseiendommen denne sesongen. Av disse er det flest svensker, dansker og finlendere. Tallene viser at det foreløpig er få utlendinger som benytter seg av småviltjakta på Finnmarkseiendommen.

Magert utbytte av jakta 2010

Utbytte av jakta 2010:

Art
Antall
Lirype
4527
Fjellrype
2405
Hare
687
Storfugl
34
Rev
15

Basert på svarprosent og erfaringer fra tidligere år, ser det ut til at årets jaktubytte av lirype er det laveste som har vært registrert på Finnmarkseiendommen. - Ved lave bestandstettheter er det ønskelig å høste en lav andel av rypebestandene, slik at vi sikrer en best mulig hekkebestand kommende vår. Utbyttet av ryper gjenspeiler takseringsresultatene i august, som viste svært lave tettheter av fugl over det meste av Finnmark. Hvor mye dagskvotene har betydd er vanskelig å vurdere, men trolig har disse bidratt til å begrense uttaket noe, avslutter Asbjørnsen. Høstens ordning med jaktfelter og aktivering av jaktkort evalueres i disse dager. Eventuelle forslag til nye reguleringer vil bli sendt på høring og skal vedtas av styret i FeFo.

Kontaktperson:

Nestleder FeFo utmarksavdeling Einar J. Asbjørnsen
Tlf. 482 04 187
E-post:eja@fefo.no

Del dette: