Logo Finnmarkseiendommen

Nytt for småviltjakta 2010 på Finnmarkseiendommen

Fra høsten 2010 innfører FeFo jaktfelter for småviltjakt på Finnmarkseiendommen. Dette er som ledd i å få på plass en mer presis fangstrapportering og oversikt over jakttrykket lokalt i Finnmark.

Fangstrapportering

"Vi håper jegerne vil sette pris på mer informasjon om hvordan jakttrykket fordeler seg i planlegging av egen jakt. Systemet kan i fremtiden også brukes til å redusere ulemper for reindrifta", sier småviltansvarlig Einar J. Asbjørnsen. Styret i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodat (FeFo) vedtok i sak 46-08 å iverksette tiltak for å bedre fangstrapporteringen for småviltjakt på Finnmarkseiendommen slik at denne gir en bedre oversikt over jakttrykk og jaktuttak på lokalt nivå.

Ny nettportal

FeFo tar nå i bruk en ny nettportal (www.smavilt.no/fefo) for salg av jaktkort, for å få bedre oversikt over jaktutøvelsen lokalt på Finnmarkseiendommen. Det innebærer at Finnmarkseiendommen er inndelt i 130 jaktfelt.

Jegerne angir på forhånd hvor de planlegger å jakte i perioden. Likevel kan de jakte også i andre felt i virkeområdet for jaktkortet (kommune eller fylke).

Imidlertid er det viktig at rapportering av felt vilt er så nøyaktig som mulig fordelt på de ulike jaktfelt. Dette gir andre jegere informasjon om hvor det foregår jakt, og det gir FeFo oversikt over jakttrykket lokalt.

Resultat av samarbeid

Den nye nettportalen er et resultat av et samarbeid mellom Statskog, FeFo og länsstyrelsene i Jämtland, Västerbotten og Norrbotten. Her vil du som jeger finne informasjon om kjøp av jaktkort, jaktområder og lokalt jakttrykk. Fangstrapportering skjer også på denne portalen. I Sverige har www.smavilt.se vært aktiv siden 2005, og portalen har vist seg å være et svært bra verktøy for en bedre og mer effektiv forvaltning av småviltet, samtidig som jegeren får mer informasjon om jakttrykk lokalt.

Dags- og ukekort

Det skilles mellom dags- og ukekort for enkeltkommuner og sesongkort for enkeltkommuner og for hele Finnmarkseiendommen. Personer bosatt utenfor Finnmark kan kun kjøpe dags- og ukekort fram til 25.09. Fra denne datoen er det mulig å kjøpe sesongkort for en enkelt kommune. Personer bosatt i Finnmark kan som før kjøpe sesongkort for enkeltkommuner eller for hele Finnmarkseiendommen, hele sesongen.

Fakta om småviltportalen med annet finnes også ved nettsiden vår www.fefo.no.

Del dette: