Logo Finnmarkseiendommen

Informasjon fra FeFo

Nyhet: rovviltjegere på Finnmarkseiendommen slipper aktivering av jaktkort

For jakt på rovvilt som rev, mink, røyskatt og kråkefugl er det ikke nødvendig med aktivering av sesongkort.
Ved felling av disse artene ber vi jegerne om å rapportere i etterkant, slik at vi får rett fellingsoversikt. Jakttida for kråke varer til 31. mars, for rev går jakttida til 15. april, mens jakttiden for mink og mårhund er året rundt.

Kontaktperson:

Utmarksforvalter og nestelder utmark: Einar Asbjørnsen, tlf. 482 04 187.

Del dette: