Ny sokneprest i Hasvik

Ca. 45 personer var til stede under gudstjenesten i Hasvik kirke søndag 14. februar 2010 da Tor Grindland ble innsatt som ny sokneprest i Hasvik.

Hasvik Sokn har vært uten fast prest siden sommeren 2007, og det er svært gledelig at det nå er fast tilsatt prest i soknet. Tor Grindland er 62 år og kommer fra Søgne utenfor Kristiansand.

Leder i Hasvik menighetsråd leste innsettelsesbrevet fra biskopen
Copyright © Anne Olsen-Ryum

Gudstjenesten ble innledet av prost Øystein Skille fra Alta. Leder i Hasvik menighetsråd, Kjell Pedersen, leste deretter opp innsettelsesbrevet fra biskopen før prost Øystein Skille foretok den offisielle innsettelsen.

Prost Øystein Skille foretok den offisielle innsettelsen
Copyright © Anne Olsen-Ryum

Det var en høytidsstemt gudstjeneste med mye vakker musikk. Sokneprestens datter deltok med vakker sang under menighetens takkoffer. Menighetens dyktige organist, Georg Kim Jensen, spilte i tillegg til orgel både piano og fløyte sammen med Katharina v.d. Herberg.

Soknepresten spiller piano
Copyright © Anne Olsen-Ryum

Den nytilsatte soknepresten deltok også i et musikalsk innslag. Under postludiet spilte han piano sammen med Georg Kim Jensen og Katharina v.d. Herberg som begge spilte fløyte.

Katharina v.d. Herberg og Georg Kim Jensen spilte fløyte
Copyright © Anne Olsen-Ryum

Etter gudstjenesten var det en trivelig kirkekaffe på Hasvik samfunnshus. Det var taler ved både prost Øystein Skille, menighetsrådsleder Kjell Pedersen og sokneprest Tor Grindland som benyttet anledningen til å presentere seg for de frammøtte.

Vi ønsker Tor Grindland og hans familie velkommen til Hasvik kommune, og håper de vil trives her.

Prost Øystein Skille og sokneprest Tor Grindland
Prost Øystein Skille og sokneprest Tor Grindland - Copyright © Anne Olsen-Ryum

Del dette: