Hasvik kommunevåpen

Ny nasjonal ordning for foreldrebetaling

Fra 1. mai 2015 stiger makspris for barnehageplass til kr 2580 pr. mnd. for første barn i barnehage.

Samtidig innføres ny ordning om reduksjon i foreldrebetaling; fra 1.mai 2015 skal ingen husholdninger betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehageplass.

Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt.

Kommunen har gitt informasjon om ordningen og søknadsskjema til alle som har barnehageplass.

Søknadsskjema for reduksjon i foreldrebetaling sendes:

Hasvik kommune
Oppvekstleder
Postboks 43
9593 Breivikbotn

Del dette: