Notlar - itiraz hakkı

Notlarınızdan memnun değil misiniz? Diploma üzerindeki tüm notlar için itiraz etme hakkına sahipsiniz. Okul, hem sizi hem de ebeveynlerinizi itiraz hakkı ve itiraz süresi hakkında bilgilendirecektir. İhtiyacınız olursa, okul size itirazınız için yardımcı olacaktır.

 • Generelt om tjenesten

  Alternativt navn

  Karakterer - klageadgang

  Beskrivelse

  Diploma üzerindeki tüm notlara itiraz edebilirsiniz. Söz konusu olan notlar

  • yıllık not ortalaması
  • sınav notları
  • meslek ve kalfalık sınavı ile yetkinlik sınavı notları
  • düzen ve davranış notu

  Gerçek yetkinlik değerlendirmesine de itiraz edebilirsiniz.

  Sınav notları ve yıllık not ortalaması için itiraz süresi on gündür. Meslek ve çıraklık sınavı ile gerçek yetkinlik değerlendirmesi için itiraz süresi üç haftadır. İtiraz süresi içinde, sözlü olarak yapılan meslek dersi notları, belirlenen yıllık ortalama notları veya uygulamalı sınav notları için gerekçe talep edebilirsiniz. Yazılı sınav notları için gerekçe talep edemezsiniz.

  Målgruppe

  • Öğrenciler, çıraklar, sınavlara dışarıdan katılanlar, stajyerler (veya yazılı bir vekaletname verdiğiniz kişi)
  • Reşit olmayan öğrencilerin ebeveynleri, çıraklar veya sınavlara dışarıdan katılanlar bağımsız itiraz hakkına sahiptir

  Kriterier/vilkår

  15 yaşından küçük öğrenciler, ebeveynlerinin yazılı izni olmadan itiraz edemez.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Eğitim Yasası Yönetmeliği Bölüm 5 Değerlendirme ile ilgili itiraz

  Forskrifter

  Forskrift til opplæringslova

  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  İtiraz yazılı olarak yapılmalıdır. Bunun sizin tarafınızdan veya vekaletname verdiğiniz kişi tarafından imzalanmış olması gerekir. İtiraz ettiğiniz kararı belirtin. İtirazınızı gerekçelendirmelisiniz, ancak bu, bir yazılı sınav notuna itiraz ediyorsanız gerekli değildir. İtiraz, öğrencisi olduğunuz okula gönderilecektir. Sınava dışarıdan katılıyorsanız, itirazı sınavın yapıldığı okula göndermelisiniz. Meslek ve çıraklık sınavı ile ilgili itiraz valilikteki mesleki eğitim kuruluna gönderilecektir.

  Skjema

  Karakterer - klage
 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  İtiraz değerlendirmesinin sonunda, not aynı kalabilir, arttırılabilir veya düşürülebilir. Sözlü sınav için, özellikle, haklı çıkmanız durumunda, notunuz iptal edilecek ve yeni bir sınav hakkı elde edeceksiniz.

  Saksbehandlingstid

  Okul/itiraz makamı konuyu en kısa zamanda ele almalıdır. Konunun bir ay içinde çözüme kavuşturulamaması durumunda, bunun nedenleri yazılı olarak açıklanacaktır. Ayrıca, kararın muhtemelen ne zaman verileceği hakkında da bilgilendirileceksiniz.

 • Kontaktinformasjon

  Ansvarlig enhet

  Avdeling:Oppvekst og kultur
  Telefon:78 45 27 21 - 91 34 03 61
  Epost:oppvekstleder@hasvik.kommune.no
  Postadresse:9593 BREIVIKBOTN
  Besøksadresse:9593 BREIVIKBOTN
  Åpningstid:08.00 - 15.30

  Kontaktpersoner

  Navn:Monika Olsen
  Tittel:Oppvekstleder
  Telefon:78 45 27 21
  Mobil:91 34 03 61
  Epost:oppvekstleder@hasvik.kommune.no
 • Andre opplysninger
  Oppdatert:
  2018-08-17 10:42
  Gyldig fra
  2018-08-01
  Gyldig til
  2020-12-31