Om midlene

For å stimulere trafikksikkerhetsarbeidet i fylket forvalter Fylkeskommunalt Trafikksikkerhetsutvalg (FTU) midler til trafikksikkerhetstiltak. Rammene for midlene fastsettes i fylkeskommunens budsjettbehandling i desember. De siste årene er det tildelt rundt 3.5 millioner kroner i Finnmark hvert år. 

Mer informasjon om midlene finner du ved å klikke her.

Hvem kan søke?

Kommuner, organisasjoner og privatpersoner kan søke på midler til trafikksikkerhetstiltak. Det kan søkes om midler til både fysiske tiltak og holdningsskapende prosjekter.

Søknadsskjema

Søknadsskjema finner du ved å klikke her.

Retningslinjer finner du ved å klikke her.

Søknadsfrist 30. november 2023.