Musihkka- ja kulturskuvla - sisaváldin

Kulturskuvla lea musihkka- ja kulturfágalaš fálaldat.

Generelt om tjenesten

Alternativt navn

Kulturskole - opptak

Beskrivelse

Kulturskuvla lea musihkka- ja kulturfágalaš fálaldat. Fálaldat lea organiserejuvvon oktii skuvladoaimmahusain ja kultureallimiin muđui.

Målgruppe

Vuođđoskuvlla ja joatkkaskuvlla oahppit

Kriterier/vilkår

Go ozat kulturskuvlii beassat, de galggat oažžut čálalaš dieđu suohkanis leat go beassan sisa. Vaikko dus ii leat riekti oažžut dán fálaldaga, de galggat goitge oažžut suohkanis áššálaš ákkastallama kulturskuvlla sajiid juohkimis.

Pris for tjenesten

Kulturskolen - betalingssatser

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Kulturskoletilbudet for 2011/2012
Norsk kulturskoleråd
aaa

Lover og retningslinjer

Buot suohkaniin, juogo sierra dahje ovttas eará suohkaniin, galgá leat musihkka- ja kulturskuvlafálaldat mánáide ja nuoraide.

Lover

Opplæringslova

___

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner

Navn:Monika Olsen
Tittel:Oppvekstleder
Telefon:78 45 27 21
Mobil:91 34 03 61
Epost:oppvekstleder@hasvik.kommune.no

Andre opplysninger

Oppdatert:2018-08-17 10:42
Gyldig fra2018-08-01
Gyldig til2020-12-31