Multebær

I slutten av juli/begynnelsen av august starter moltebærfeberen på Sørøya. Den begynner når kronbladene på moltebærblomsten faller av og blir bare verre og verre!
Store deler av lokalbefolkningen på Sørøya utnytter den ressursen moltebærene er. Plukking av den gyldne, velsmakende og saftige bæra er friluftsliv på sitt beste: flotte turer i en natur som er så vakker at den tar pusten fra deg, kombinert med matauk. Bedre rekreasjon skal man lete lenge etter..... Synet av ei moltebærmyr med et gult teppe av bær viser at den karrige og strenge naturen også kan være overdådig raus. "Det er bare å forsyne seg, fort før noen andre kommer!" De fleste som har plukket moltebær har nok tenkt i slike baner..... Å finne stedene hvor det er mye multer kan i likhet med leting etter de beste fiskevannene ta mange år, og kanskje et helt liv. Defor skal det mye til før en ihuga multeplukker røper sine favorittsteder. Har man brukt år med svette og slit er det unaturlig å fortelle det uten videre.
På multebærtur
På multebærtur - Copyright Anne Olsen-Ryum

Utbredelse

Av våre viltvoksende bær, er det ingen som er så populære som moltebæra. Den har en enorm utbredelse, og finnes rundt hele Polarkalotten, unntatt Island. Moltebær trives best i temperaturer på 12 - 18 grader i jord/myr med surhetsgrad. De gode multemyrene ligger skyggefullt til og er relativt tørre. I Nordland, Troms og Finnmark er det beregnet at det kan høstes opptil 16.000 tonn moltebær i året!

Helse i hvert bær

I tidligere tider var bæra en viktig og nødvendig del av naturalhusholdet. De ga vitaminer, og moltebæras store innhold av C-vitaminer gjorde den til et effektivt middel mot blant annet skjørbuk - tidligere en meget alvorlig sykdom både til lands og til vanns.

Molter inneholder en rekke stoffer som gjør at de ikke gjærer eller mugner så lett. Bærene har god effekt ved mage-tarm-infeksjoner og ble i gamle dager også brukt mot infeksjoner i sår. Ny forsking har også vist at molter inneholder rikelig med planteantioksidanter som beskytter mot både kreft og hjertekarsykdommer, slike antioksidanter kan også være viktige for å redusere aldringsprosesser i kroppen!

Omsetning

Før århundreskiftet var det lite omsetning av moltebær - den ble for det meste brukt i den enkelte husholdning. Etter 1920 begynte det å bli marked for å selge bær, og i gode år plukket folk det de trengte for eget bruk og det de kunne få avsetning for. Da kunne moltebærene gi kjærkomne kontanter, og også idag kan moltebærene være en god inntektskilde for enkelte.

Moltebær er og har vært så viktig i vår økonomi at det gjelder andre og strengere lovregler for allmennhetens rett til å utnytte moltemyrer på annen manns mark, enn de regler som gjelder for vanlige ville bær:

Lover og bestemmelser

Del dette: