Logo - Husbanken

Mottar du bostøtte? Da må du sende inn skjemaet du har fått i posten!

Alle som fikk bostøtte for oktober har fått et brev fra Husbanken. Der blir du bedt om å skrive under et skjema og sende det til Husbanken.
Hvis du ikke sender inn skjemaet, kan ikke Husbanken behandle bostøttesøknaden din i januar 2013. 21. november sendte Husbanken ut brev med svarskjema til de 116 000 husstandene som mottok bostøtte i oktober. I brevet følger det med en ferdig frankert returkonvolutt. Husbanken ber om at alle over 18 år i husstanden skriver under på skjemaet. Svarfristen var 5. desember. Når du underskriver, samtykker du til at Husbanken kan innhente, lagre og bruke personopplysninger om deg. Hvis du ikke returnerer underskrevet svarskjema, kan ikke Husbanken innhente og bruke personopplysninger om deg eller andre i husstanden din. Det betyr at Husbanken ikke kan behandle bostøttesøknaden din fra januar 2013.

Hvorfor må du samtykke?

Bakgrunnen for at Husbanken trenger samtykke fra alle bostøttemottakere, er en ny bostøttelov som trer i kraft fra januar 2013. Loven styrker personvernet for bostøttesøkere, og krever at alle voksne i en husstand skal samtykke til Husbankens behandling av personopplysninger. Søknadsskjemaet du har underskrevet på tidligere, tilfredsstiller ikke den nye lovens krav til samtykke. Derfor sender Husbanken nå ut informasjon om hvordan personopplysninger blir behandlet, og ber alle om å underskrive på at de samtykker til behandlingen.

Hvis du har spørsmål:

Hvis du har spørsmål, finner du mer informasjon på Husbankens nettsider www.husbanken.no\bostotte . Der kan du også se hva du skal gjøre hvis du har mistet skjemaet eller svarkonvolutten, eller hvis det er svært vanskelig å innhente samtykke fra noen i husstanden.

Hvis du har spørsmål du ikke finner svar på der, kan du kontakte kommunens bostøttekontor.

Del dette: