Hasvik kommunevåpen

Onsdag 28. april 2021 kl. 12.00

Møte vedrørende revisjon av kommuneplanens arealdel 2020-2032

I forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdel 2020-2032, inviterer Hasvik kommune næringslivet til et møte.
De som har deltatt tidligere kan se bort fra denne invitasjonen. Dette gjelder:

  • Fiskerinæringen
  • Naturbasert næring (landbruk og reindrift)
  • Akvakulturnæringen
  • Reiseliv

Tid: Onsdag 28. april 2021 kl. 12.00

Sted: Kommunestyresalen på rådhuset

Koronarestriksjoner: Påmelding kreves på grunn av smittevernhensyn, og hver organisasjon kan delta med 1 person.

 

Påmelding via e-post: marthe.strandheim@hasvik.kommune.no

Hasvik kommune varslet oppstart av arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel 2020-2032, den 23.10.2020. Medvirkning, innspill og videre dialog er viktig for at den endelige planen skal bli best mulig. Vi ønsker derfor å invitere til et møte, med kommuneplanens arealdel 2020/2032 som tema.

En arealdel omfatter arealkart, bestemmelser og en planbeskrivelse med konsekvensutredning.

Innspill:

Det best om at innspill leveres skriftlig til Hasvik kommune innen 1. juni 2021. Innspillene merkes med saksnummer: 2020/589 og sendes til: post@hasvik.kommune.no

Spørsmål om planarbeidet kan rettes til Hasvik kommune v/ plan- og næringsrådgiver Marthe Karoline Strandheim på e-post: marthe.strandheim@hasvik.kommune.no, eller telefon 78 45 27 09.

Del dette: