Hasvik kommunevåpen

Midler fra «Grønne konsesjoner»

Hasvik kommune har fått tildelt kr 21.406.000 som vederlag for NRS sine to lokaliteter i Dønnesfjord.

Kommunen kan disponere disse midlene slik de vil.

Kommunestyret inviterte alle innbyggerne fra 0 til 101 år til å komme med to forslag på hva de synes er viktigst for fortsatt VEKST, UTVIKLING & BOLYST i kommunen vår.

Det var stor interesse og engasjement, og totalt 335 personer sendte inn to forslag hver.

Forslagene er samlet innenfor hovedområder. Dette gir et godt og viktig bilde til oss politikere på hva som er viktig for innbyggerne i kommunen. Forslagene legges i sin helhet ut på kommunens hjemmeside.

Hasvik kommunestyre skal i sitt møte 14. juni avgjøre hvordan midlene fra « Grønne konsesjoner» skal disponeres. Dette betyr ikke nødvendigvis at alle pengene skal fordeles denne dagen, men at kommunestyret kan legge en plan for hvordan pengene skal disponeres - kortsiktige tiltak, langsiktige tiltak, avsetning til fond ….

Jeg er overbevisst om at politikerne i Hasvik kommune vil disponere disse midlene til beste for innbyggerne våre for å sikre fortsatt VEKST, UTVIKLING & BOLYST.

GOD HELG TIL ALLE – med ønske om litt høyere sommertemperaturer. Det bidrar også til BOLYST.

Ordfører Eva

Oversikt over innkomne forslag fordelt på hovedområder:

Del dette:

Tips en venn Skriv ut