Meteorologisk bøye drevet i land på Sørøya

Meteorologisk institutt har et prosjekt gående for å måle overflatestrøm i Norskehavet, blant annet for å kunne beregne drivbaner for oljesøl.

Meteorologisk institutt slapp 5-6 bøyer ved Vesterålen i mars, og en av bøyene har nå drevet i land på Sørøya, se kartet under.

De lurer nå på om noen i området kan være interessert i å hente bøyen og sende den til dem? Det blir finnerlønn på kr 1000 og inndekking av kostnader etter avtale (drivstoff og porto).

Kart over området der bøyen befinner seg
Kart over området der bøyen befinner seg

Finneren får også en bok om meteorologi for barn om ønskelig. Punktet ligger ca. 2 km fra vei, så bøyen må kanskje hentes med båt.

Mer informasjon

Lars R. Hole
Meteorologisk institutt (met.no)
Avd. Oseanografi og Maritim Meteorologi (Bergen)
+47 91769141
lrh@met.no
metlab.no

Del dette: