Kirkevalget 2009

Menighetsrådsvalget 2009

Her følger resultater fra menighetsrådsvalget i Hasvik sokn:

Antall stemmeberettigede: 726.
Antall avgitte stemmer: 228.
Oppslutning om menighetsrådsvalget: 31,93 %.

Menighetsrådet for neste periode - navnene er rangert etter antall stemmer:

Faste medlemmer:

Tone Anette Linnes,  Breivikbotn          258 stemmer    
Keth Skotsfjord Furu, Hasvik              254 stemmer
Terje Magnar Einan, Sørvær 253 stemmer
Kjell Pedersen, Sørvær 249 stemmer
Oddbjørn Jacobsen, Hasvik 240 stemmer
Eva Isaksen Hustad, Hasvik 238 stemmer
   

Varamedlemmer:

 
Hanne Helen Pettersen, Hasvik      231 stemmer    
Elizabeth Hannevig Karlsen, Hasvik   223 stemmer
Ragnar Nilsen, Hasvik 204 stemmer
Mona Mauseth, Hasvik 179 stemmer
Sissel Oline Olsen, Sørvær 126 stemmer
Av 6 faste medlemmer i menighetsrådet er det valgt inn 50 % kvinner (3) og 50 % menn (3). Varamedlemmene fordeler seg med 80 % kvinner, 20 % menn og 20 % under 30 år.

Antall mottatte stemmer på valgdagen (14. september) og oppslutning i % fra de forskjellige kretser:

Sørvær: 75 stemmer - oppslutning 50 %.
Breivikbotn: 73 stemmer - oppslutning 31,06 %.
Hasvik: 63 stemmer - oppslutning 18,47 %

Totalt ble det avgitt 150 stemmer i Hasvik sokn til bispedømmeråd og kirkemøtet. Dette gir en oppslutning på 20,66 %.

Del dette: