Medlemmer

Leder: Christian Wächtler

Nestleder: May-Tone Rirud

Medlem: Sissel Kristoffersen

Medlem: Robert Westberg

Varamedlemmer

Rigmor Einan

Kenneth Fagerheim

Steinar Mikalsen