Leie av kommunalt utstyr

Fra 01.01.12


Leie av kommunalt utstyr

Utstyr Pris
Slamsuger Kr 190 pr. time
Kloakkspyler
  Kr 610 pr. time
Steamkjele
  Kr 190 pr. time
Niveleringskikkert                   
  Kr 130 pr. døgn
Tilhenger
  Kr 320 pr. døgn
Stillasjer
  Kr 190 pr. døgn
Kango
  Kr 320 pr. døgn
Grøftetiner
  Kr 320 pr. døgn

 

Moms kommer i tillegg med 25 %.