Leie av gymsal/basseng og andre kommunale lokaler


Fra 01.01.21:

 

  • Lag og foreninger som benytter kommunens gymsaler til fysisk aktivitet betaler ingen leie.
     
  • For bassenget betaler privatpersoner, lag, grupper eller sammenslutninger en sesongleie per uketime på kr. 1.500. Sesongen varer fra medio september til medio mai.
     
  • Satsen for å leie bassenget i enkelttilfeller settes til kr. 250 per time.

Statlig informasjon