Legevakt

Legevakten skal dekke behovet for øyeblikkelig hjelp.