Legevakt

Legevakten skal dekke behovet for øyeblikkelig hjelp.

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Kommunen har legevakt som skal dekke behovet for øyeblikkelig hjelp. Du kontakter legevakten når det ikke er mulig å få kontakt med fastlegen.

Målgruppe

Alle som oppholder seg i kommunen

aaa

Lover og retningslinjer

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se blant annet

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 og § 3-2
Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7.

Lover

Helse- og omsorgstjenesteloven
Helsepersonelloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Forskrifter

Forskrift om sosiale tjenester, bopelsløse

___

Klagemulighet

Hvis du mener at du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og gi opplysninger som kan ha betydning for klagebehandlingen.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Allmenn legetjeneste
Telefon:78 45 25 00
Epost:helsesekr@hasvik.kommune.no
Besøksadresse:Sykestuveien 13 9590 HASVIK

Kontaktpersoner

Navn:Tone Linnes
Tittel:Helsesekretær
Telefon:78 45 25 00
Epost:

Andre opplysninger

Oppdatert:2018-08-17 10:42
Gyldig fra2018-08-01
Gyldig til2020-12-31